<menuitem id="7p3vl"></menuitem>

    <address id="7p3vl"><nobr id="7p3vl"><big id="7p3vl"></big></nobr></address>

    <big id="7p3vl"><sub id="7p3vl"></sub></big>
    <address id="7p3vl"><big id="7p3vl"></big></address>

    產品[

    國標色卡GB05-1426-2001

    ]資料
    如果您對該產品感興趣的話,可以 sendmsg
    產品名稱: 國標色卡GB05-1426-2001
    產品型號: GSB05-1426-2001(代替GSB G51001-94)
    產品展商: 其它品牌
    簡單介紹
    國標號>>GSB05-1426-2001(代替GSB G51001-94)>>共83種顏色國標色卡GB05-1426-2001


    國標色卡GB05-1426-2001的詳細介紹

    國標號
    >>GSB05-1426-2001(代替GSB G51001-94)
    >>共83種顏色    ,國標色卡GB05-1426-2001
     

    國標色卡配方-GSB05-1426-2001漆膜顏色標準樣卡

    P01淡紫

    鈦白         99.712% 

    甲苯胺紅      0.204%

    酞菁藍        0.084%

    B02 中灰

    鈦白        87.523%

    檸檬黃       5.959% 

    碳黑         5.348%

    鐵紅         1.170%

    BG01 中綠灰

    鈦白       92.306%

    淺鉻黃      5.887% 

    碳黑        1.671%

    鐵藍        0.316%

    P02

    鈦白         98.619%

    酞菁藍        0.731%

    大紅粉        0.650%

    B03 淡灰

    鈦白        94.123%

    鐵黃         3.165%

    碳黑         2.639%

    鐵藍         0.074%

    BG02 湖綠

    鈦白        82.92%

    檸檬黃      16.30%

    鐵藍         0.39%

    軟碳黑       0.39%

    PB01深(鐵)藍

    酞菁藍        71.61%

    鐵藍          13.88%

    鈦白           8.20%

    甲苯胺紅       6.32%

    B04 銀灰

    鈦白        93.748%

    鐵黃         4.472%

    碳黑         1.640%

    鐵藍         0.140%

    BG03 寶綠

    鈦白        66.96%

    檸檬黃      31.39%

    酞菁藍       1.58%

    軟碳黑       0.07%

    PB02深(酞)藍

    酞菁藍       93.605%

    鈦白          6.395%

    B05 ?;?/span>

    鈦白        97.628%

    檸檬黃       1.697%

    碳黑         0.641%

    鐵藍         0.034%

    BG04 鮮綠

    檸檬黃      55.82%

    鈦白        40.41%

    酞菁藍       3.54%

    鐵藍         0.23%

    PB03 中(鐵)藍

    酞菁藍        60.65%

    鐵藍          19.02%

    鈦白          20.33%

    B06 淡天(酞)藍

    鈦白        99.676%

    鐵黃         0.232%

    鐵藍         0.057%

    酞菁藍       0.035%

    BG05 淡湖綠

    鈦白       95.527%

    檸檬黃      3.185%

    中鉻黃      0.785%

    鐵藍        0.504%

    PB04 中(酞)藍

    酞菁藍       81.773%

    鈦白         18.227%

    B07 蛋青

    鈦白        98.573%

    淺鉻黃       1.042%

    鐵藍         0.221%

    鐵紅         0.164%

    G01 蘋果綠

    鈦白        79.95%

    檸檬黃      19.65%

    酞菁藍       0.20%

    軟碳黑       0.19%

    PB05 海藍

    鈦白          73.17%

    酞菁藍        25.00%

    鐵藍          1.730%

    軟碳黑         0.10%

    B08 稚藍

    鈦白        97.561%

    檸檬黃       2.174%

    酞菁藍       0.243%

    甲苯胺紅     0.023%

    G02 淡綠

    檸檬黃     98.121%

    酞菁藍      1.879%

    PB06 淡(酞)藍

    鈦白         75.345%

    群青         16.788%

    鐵藍          7.234%

    檸檬黃        0.632%

    B09 寶石藍

    鈦白        83.579%

    檸檬黃      12.996%

    酞菁藍       3.224%

    碳黑         0.201%

    G03 艷綠

    檸檬黃      96.24%

    酞菁藍       3.32%

    艷佳麗黃     0.44%

    PB07 淡(鐵)藍

    鈦白          93.38%

    鐵黑           6.33%

    軟碳黑         0.29%

    B10 鮮藍

    鈦白        79.151%

    檸檬黃      11.810%

    酞菁藍       9.039%

    G04 中綠

    酞菁綠      57.55%

    中鉻黃      37.59%

    鈦白         6.50%

    碳黑         0.44%

    PB08 藍灰

    鈦白         78.321%

    鐵藍         15.431%

    中鉻黃        3.799%

    碳黑          2.449%

    B11 淡海(鐵)藍

    鈦白        79.269%

    鐵黃        10.935%

    酞菁藍       9.029%

    甲苯胺紅     0.767%

    G05 深綠

    酞菁綠      76.90%

    中鉻黃      16.15%

    鈦白         6.50%

    碳黑         0.44%

    PB09 天(酞)藍

    鈦白         87.949%

    群青          9.535%

    酞菁藍        1.270%

    檸檬黃        1.246%

    B12 中海(鐵)藍

    鈦白        60.714%

    深鉻黃      19.507%

    鐵藍        12.151%

    酞菁藍       7.628%

    G06 橄欖綠

    鐵黃        53.49%

    酞菁綠      33.74%

    碳黑         9.97%

    鈦白         2.81%

    PB10 天(鐵)藍

    鈦白         97.888%

    鐵藍          1.109%

    檸檬黃        0.662%

    鐵黃          0.341%

    B13 深海(鐵)藍

    鐵藍        34.161%

    鈦白        33.119%

    鐵黃        30.874%

    酞菁藍       1.846%

    G07 蛋殼綠

    鈦白       97.724%

    檸檬黃      1.654%

    鐵紅        0.565%

    酞菁藍      0.056%

    PB11 孔雀藍

    鈦白         51.086%

    酞菁藍       45.922%

    檸檬黃        2.922%

    B14 景藍

    檸檬黃      51.670%

    鈦白        34.315%

    酞菁藍      14.015%

    G08 淡蘋果綠

    鈦白       93.131%

    檸檬黃      4.452%

    鐵黃        2.199%

    酞菁藍      0.219%

    B01 深灰

    鈦白         80.178%

    碳黑         12.666%

    鐵黃          6.375%

    鐵藍          0.781%

    B15 艷藍

    鈦白        53.236%

    檸檬黃      35.255%

    酞菁藍       7.939%

    淺鉻黃       3.570%

    G09 深豆綠

    鈦白       49.621%

    鐵黃       32.463%

    淺鉻黃     15.446%

    酞菁藍      2.470%

    G10 飛機灰

    鈦白         97.361% 

    鐵黃          1.810%    

    碳黑          0.799%

    鐵藍          0.031%

    Y03 奶油

    鈦白         86.59%

    檸檬黃       13.31%     

    大紅粉        0.10%

    YR04 桔黃         

    GY01 豆綠

    鈦白          76.45%

    檸檬黃        19.39%

    中鉻黃         3.92%

    酞菁藍         0.25%

    Y04 象牙

    鈦白         84.89%

    中鉻黃       11.98%

    檸檬黃        3.12%

    YR05 棕色

    鐵紅        74.87%

    鐵黃        17.14%

    軟碳黑       5.83%

    鈦白         2.16%

    GY02 紡綠

    鈦白          54.85%

    中鉻黃        42.18%

    軟碳黑         2.02%

    鐵藍           0.95%

    Y05 檸黃

    淺鉻黃      83.639%

    鈦白        16.351%

    鐵藍         0.005%

    YR06 棕黃

    中鉻黃     94.969%

    鈦白        2.555%

    甲苯胺紅    2.202%

    碳黑        0.274%

    GY03 橄欖灰

    鈦白          69.14%

    中鉻黃        25.63%

    軟碳黑         3.99%

    檸檬黃         1.24%

    Y06 淡黃

    淺鉻黃      86.108%

    鈦白        13.888%

    鐵藍         0.004%

    YR07 深棕色

    中鉻黃     52.850%

    鐵紅       44.536%

    碳黑        1.520%

    鈦白        1.093%

    GY04 草綠

    中鉻黃        87.71%

    軟碳黑         8.69%

    鐵藍           2.25%

    鈦白           1.35%

    Y07 中黃

    中鉻黃      97.25%

    鈦白         2.75%

    R01 鐵紅

    鐵紅        97.27%

    中鉻黃       2.73%

    GY05 褐綠

    中鉻黃        68.99%

    鈦白          17.40%

    軟碳黑        13.21%

    大紅粉         0.40%

    Y08 深黃

    鈦白        51.53%

    艷佳麗黃    48.40%

    大紅粉       0.07%

    R02朱紅

    鉬鉻紅     87.074%

    大紅粉     12.926%

    GY06 軍車綠

    中鉻黃       57.864%

    鐵紅         24.070%

    鈦白         13.028%

    鐵藍          5.038%

    Y09 鐵黃

    鐵黃        77.93%

    中鉻黃      14.87%

    鈦白         7.19%

    軟碳黑       0.01%

    R03 大紅

    GY07 豆蔻綠

    鈦白         54.848%

    檸檬黃       42.427%

    鐵黃          2.213%

    酞菁藍        0.462%

    Y10 軍黃

    深鉻黃     71.218%

    鐵紅       18.397%

    鈦白        7.010%

    碳黑        3.374%

    R04 紫紅

    GY08 果(酞)綠

    鈦白         90.536%

    檸檬黃        8.545%

    鐵黃          0.833%

    酞菁藍        0.085%

    Y11 乳白

    鈦白       98.81%

    淺鉻黃      0.586%

    深鉻黃      0.378%

    鐵紅        0.226%

    R05 桔紅

    GY09 冰灰

    鈦白         98.984%

    淺鉻黃        0.806%

    碳黑          0.161%

    中鉻黃        0.049%

    Y12

    鈦白       95.200%

    檸檬黃      2.311%

    深鉻黃      2.002%

    鐵紅        0.487%

    RP01 粉紅

    鈦白        99.570%

    大紅粉       0.250%

    甲苯胺紫紅   0.180%

    GY10 機床灰

    鈦白         78.632%

    鐵黃         16.718%

    碳黑          4.458%

    酞菁藍        0.192%

    Y13 淺黃灰

    鈦白       91.849%

    深鉻黃      3.805%

    鐵黃        3.358%

    碳黑        0.987%

    RP02 淡粉紅

    GY11 玉灰

    鈦白         91.065%

    鐵黃          8.364%

    碳黑          0.390%

    酞菁藍        0.180%

    YR01 淡棕

    鐵黃        71.20%

    鐵紅        28.51%

    軟碳黑       0.29%

    RP03 玫瑰紅

    Y01 駝灰

    鈦白          72.69%

    中鉻黃        25.32%

    軟碳黑         1.52%

    大紅粉         0.47%

    YR02 赫黃

    鐵黃        62.38%

    鐵紅        32.61%

    軟碳黑       4.23%

    鈦白         0.78%

    RP04 淡玫瑰紅

    Y02 珍珠

    鈦白          97.43%

    中鉻黃         2.55% 

    軟碳黑         0.02%

    YR03 紫棕

    鐵紅        70.88%

    軟碳黑      14.12%

    鐵黃        12.39%

    鈦白         2.61%

    聲明:此配方只做參考;本網站對此配方不付任何法律責任,謝謝合作。

    空白處表示該顏料很微量,或為單純顏料。

     

     

    產品留言
    標題
    聯系人
    聯系電話
    內容
    驗證碼
    點擊換一張
    注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
    2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!    天津市福元銘儀器設備有限公司
    電話:13516267027   傳真:022-25817282
    地址:天津市經濟技術開發區濱海新區杭州道仕嘉花園  郵編:300451
     
    777米奇色8888狠狠俺去了

      <menuitem id="7p3vl"></menuitem>

       <address id="7p3vl"><nobr id="7p3vl"><big id="7p3vl"></big></nobr></address>

       <big id="7p3vl"><sub id="7p3vl"></sub></big>
       <address id="7p3vl"><big id="7p3vl"></big></address>